Zoznam kníh

Najlepšie z môjho života

Juraj Šebo, PT Marenčin 2014

Tehelné pole (Chrám futbalu)

Juraj Šebo, PT Marenčin 2014

Dejiny Slovenskej akadémie vied (I.,II. diel)

Dušan Kováč, VEDA 2014

Budmerice: História - Osobnosti - Spomienky

Juraj Šebo, PT Marenčin 2013

Vojnové 40. roky

Juraj Šebo, PT Marenčin 2013

Za ozvenou tichých hlasov II (Päť scenárov, päť koláží)

Oleg Pastier, F. R. & G. 2013

Atlas zabúdania (e-kniha)

Peter Krištúfek, Artforum 2013

Atlas zabúdania

Peter Krištúfek, Artforum 2013

Bastardi v politike (e-kniha)

Leopold Moravčík, Perfekt 2013

Bastardi v politike (e-kniha)

Leopold Moravčík, Perfekt 2013

Bastardi v politike (Príbehy o tých, ktorí zneužili moc)

Leopold Moravčík, Perfekt 2013

Turbo milénium 00

Juraj Šebo, PT Marenčin 2012

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín

Dušan Kováč, VEDA 2012

Odvlečení  

Peter Juščák, Kalligram 2011

Slobodné 90. roky (Zrodila sa sloboda, sľúbili sme si lásku...)

Juraj Šebo, PT Marenčin 2011

Za ozvenou tichých hlasov

Oleg Pastier, F. R. & G. 2011

Slováci v prvej svetovej vojne 1914 - 1918

Dušan Kováč, Literárne informačné centrum 2011

Reálne 80. roky

Juraj Šebo, PT Marenčin 2010

Také bolo PKO

Juraj Šebo, PT Marenčin 2010

Povesti o slovenských hradoch

Štefan Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010

O historiografii a spoločnosti

Dušan Kováč, Historický ústav SAV 2010

Dejepis 3 (Učebnica pre 8. ročník základných škôl) (Na prahu moderného sveta)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2010

Vzbura proti Maďarizácii (Obec Lúčky v rokoch 1906 - 1911)

Leopold Moravčík, Eko-konzult 2010

Brány Meonu

Jozef Karika, Vodnář 2009

Stránky