Zoznam kníh

Atlas zabúdania (e-kniha)

Peter Krištúfek, Artforum 2013

Atlas zabúdania

Peter Krištúfek, Artforum 2013

Vzbura proti Maďarizácii (Obec Lúčky v rokoch 1906 - 1911)

Leopold Moravčík, Eko-konzult 2010

Za ozvenou tichých hlasov II (Päť scenárov, päť koláží)

Oleg Pastier, F. R. & G. 2013

Za ozvenou tichých hlasov

Oleg Pastier, F. R. & G. 2011

O historiografii a spoločnosti

Dušan Kováč, Historický ústav SAV 2010

Odvlečení  

Peter Juščák, Kalligram 2011

Slováci v prvej svetovej vojne 1914 - 1918

Dušan Kováč, Literárne informačné centrum 2011

Dejepis 1 (Učebnica pre 6. ročník základných škôl) (Od praveku k staroveku)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl) (Svet v dvadsiatom storočí)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2001

Dejepis 3 (Učebnica pre 8. ročník základných škôl) (Slovensko na prahu nového veku)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl) (Slovensko v novom storočí)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl) (Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 3 (Učebnica pre 8. ročník základných škôl) (Na prahu moderného sveta)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2010

Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl) (Európa v období stredoveku)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 1 (Učebnica pre 6. ročník základných škôl) (Od staroveku k stredoveku

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Obrazopis sveta (Objektívom Milana Rastislava Štefánika)

Dušan Kováč, Osveta 2005

Bastardi v politike (e-kniha)

Leopold Moravčík, Perfekt 2013

Bastardi v politike (e-kniha)

Leopold Moravčík, Perfekt 2013

Bastardi v politike (Príbehy o tých, ktorí zneužili moc)

Leopold Moravčík, Perfekt 2013

Budmerice: História - Osobnosti - Spomienky

Juraj Šebo, PT Marenčin 2013

Slobodné 90. roky (Zrodila sa sloboda, sľúbili sme si lásku...)

Juraj Šebo, PT Marenčin 2011

Turbo milénium 00

Juraj Šebo, PT Marenčin 2012

Najlepšie z môjho života

Juraj Šebo, PT Marenčin 2014

Stránky