Zoznam kníh

Shakespeare u nás

Ján Vilikovský, Slovart 2014

Dejiny Slovenskej akadémie vied (I.,II. diel)

Dušan Kováč, VEDA 2014

Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (1922 - 1942)

Michal Habaj, VEDA 2014

Jej mesto v jeho svete? (e-kniha)

Derek Rebro, Aspekt 2013

Jej mesto v jeho svete?

Derek Rebro, Aspekt 2013

Odpovede

Milan Hamada, KK Bagala 2013

Kritické komentáre (Tretí zväzok)

Milan Hamada, KK Bagala 2013

Kritické komentáre (Druhý zväzok)

Milan Hamada, KK Bagala 2013

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín

Dušan Kováč, VEDA 2012

Kritické komentáre (Prvý zväzok)

Milan Hamada, KK Bagala 2012

Ženy píšu Poéziu, muži tiež (e-kniha)

Derek Rebro, Literárne informačné centrum 2011

Ženy píšu Poéziu, muži tiež

Derek Rebro, Literárne informačné centrum 2011

Tajomstvo a vražda (Model a dejiny detektívneho žánru)

Tomáš Horváth, VEDA 2011

Kontinuita a diskontinuita (Výber z kritík) (e-kniha)

Braňo Hochel, Literárne informačné centrum 2011

Kontinuita a diskontinuita (Výber z kritík)

Braňo Hochel, Literárne informačné centrum 2011

O historiografii a spoločnosti

Dušan Kováč, Historický ústav SAV 2010

Collegium musicum

Marian Jaslovský, Slovart 2007

Na ceste k "vlastnej izbe" Postavy/podoby/problémy feministickej filozofie

Etela Farkašová, IRIS 2007

Informačná spoločnosť (Perspektívy, paradoxy, problémy)  

Pavol Rankov, L.C.A. 2006

Mila Haugová

S. Chrobáková Repar, Kalligram 2002