Zoznam kníh

Odvlečení  

Peter Juščák, Kalligram 2011

Budmerice: História - Osobnosti - Spomienky

Juraj Šebo, PT Marenčin 2013

Slobodné 90. roky (Zrodila sa sloboda, sľúbili sme si lásku...)

Juraj Šebo, PT Marenčin 2011

Turbo milénium 00

Juraj Šebo, PT Marenčin 2012

Najlepšie z môjho života

Juraj Šebo, PT Marenčin 2014

Reálne 80. roky

Juraj Šebo, PT Marenčin 2010

Také bolo PKO

Juraj Šebo, PT Marenčin 2010

Vojnové 40. roky

Juraj Šebo, PT Marenčin 2013

Tehelné pole (Chrám futbalu)

Juraj Šebo, PT Marenčin 2014

Za ozvenou tichých hlasov II (Päť scenárov, päť koláží)

Oleg Pastier, F. R. & G. 2013

Za ozvenou tichých hlasov

Oleg Pastier, F. R. & G. 2011

Atlas zabúdania (e-kniha)

Peter Krištúfek, Artforum 2013

Atlas zabúdania

Peter Krištúfek, Artforum 2013

Bastardi v politike (e-kniha)

Leopold Moravčík, Perfekt 2013

Povesti o slovenských hradoch

Štefan Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010

Dejiny Slovenskej akadémie vied (I.,II. diel)

Dušan Kováč, VEDA 2014

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín

Dušan Kováč, VEDA 2012

Dejepis 1 (Učebnica pre 6. ročník základných škôl) (Od praveku k staroveku)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Obrazopis sveta (Objektívom Milana Rastislava Štefánika)

Dušan Kováč, Osveta 2005

Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl) (Svet v dvadsiatom storočí)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2001

O historiografii a spoločnosti

Dušan Kováč, Historický ústav SAV 2010

Slováci v prvej svetovej vojne 1914 - 1918

Dušan Kováč, Literárne informačné centrum 2011

Bratislava 1939 - 1945

Dušan Kováč, PT Marenčin 2006

Dejepis 3 (Učebnica pre 8. ročník základných škôl) (Slovensko na prahu nového veku)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Stránky