O družstve

Ak čítate tieto riadky, tak ste autor alebo autorka, ktorá sa zaujíma o možnosť spolupráce s Družstvom slovenských spisovateľov. Veríme, že Vám nasledovné informácie pomôžu sa zorientovať a prijať správne rozhodnutie.

Portál literat.sk nie je ďalším e-shopom zameraným na predaj kníh. Keby bol, tak by vám jeho vlastník a prevádzkovateľ neponúkal možnosť spolupodieľať sa na zisku z predaja vašich kníh. Vlastníkom portálu, čiže aj e-shopu, je Družstvo slovenských spisovateľov, ktoré založili autori a ktorého spoluvlastníkom sa môžete stať aj Vy. Viac informácií nájdete v sekcii Základné informácie.

Rozdiel medzi portálom literat.sk a inými portálmi, na ktorých sa prezentujú a predávajú Vaše knihy je v tom, že Družstvo slovenských spisovateľov, ktoré vlastní a prevádzkuje portál literat.sk, Vám ponúka možnosť získať podiel na zisku z predaja tých Vašich kníh, ktoré si čitatelia objednajú prostredníctvom portálu literat.sk (ďalej len Podiel na zisku) a je len na Vás, ktorý z troch možných vzťahov s Družstvom si zvolíte.

Ponúkame Vám nasledovné možnosti spolupráce:

  • Stanete sa členom/členkou nášho Družstva – vtedy máte nárok na 50% Podiel na zisku
  • Budete tzv. „registrovanou/ým autorkou/om“ – vtedy máte nárok na 25% Podiel na zisku
  • Nebudete ani členom/členkou Družstva a ani Registrovaným/ou autorom/kou Družstva – vtedy nemáte nárok na Podiel na zisku.

Ak sa rozhodnete stať členom/členkou Družstva slovenských spisovateľov (základné informácie o vstupe do Družstva nájdete v sekcii Ako sa stať členom a prílohách č. 1, 2 a 3), tak Váš podiel na zisku z predaja Vašich kníh, ktoré si čitatelia objednajú prostredníctvom literat.sk bude 50%.

Podrobné informácie o spolupráci formou Registrovaného autora nájdete v prílohách č. 4 a 5.

V prípade, že neprejavíte záujme o členstvo v Družstve a nebudete chcieť byť ani Registrovaným autorom, tak finančné prostriedky, ktorých sa týmto rozhodnutím zriekate, budú použité na financovanie nákladov súvisiacich s prevádzkou portálu literat.sk.