Zoznam kníh

Collegium musicum

Marian Jaslovský, Slovart 2007

Dejiny Slovenskej akadémie vied (I.,II. diel)

Dušan Kováč, VEDA 2014

Informačná spoločnosť (Perspektívy, paradoxy, problémy)  

Pavol Rankov, L.C.A. 2006

Jej mesto v jeho svete?

Derek Rebro, Aspekt 2013

Jej mesto v jeho svete? (e-kniha)

Derek Rebro, Aspekt 2013

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín

Dušan Kováč, VEDA 2012

Kontinuita a diskontinuita (Výber z kritík)

Braňo Hochel, Literárne informačné centrum 2011

Kontinuita a diskontinuita (Výber z kritík) (e-kniha)

Braňo Hochel, Literárne informačné centrum 2011

Kritické komentáre (Druhý zväzok)

Milan Hamada, KK Bagala 2013

Kritické komentáre (Prvý zväzok)

Milan Hamada, KK Bagala 2012

Kritické komentáre (Tretí zväzok)

Milan Hamada, KK Bagala 2013

Mila Haugová

S. Chrobáková Repar, Kalligram 2002

Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (1922 - 1942)

Michal Habaj, VEDA 2014

Na ceste k "vlastnej izbe" Postavy/podoby/problémy feministickej filozofie

Etela Farkašová, IRIS 2007

Odpovede

Milan Hamada, KK Bagala 2013

O historiografii a spoločnosti

Dušan Kováč, Historický ústav SAV 2010

Shakespeare u nás

Ján Vilikovský, Slovart 2014

Tajomstvo a vražda (Model a dejiny detektívneho žánru)

Tomáš Horváth, VEDA 2011

Ženy píšu Poéziu, muži tiež

Derek Rebro, Literárne informačné centrum 2011

Ženy píšu Poéziu, muži tiež (e-kniha)

Derek Rebro, Literárne informačné centrum 2011