Zoznam kníh

Ženy píšu Poéziu, muži tiež

Derek Rebro, Literárne informačné centrum 2011

Čítam...

Ján Štrasser, F. R. & G. 2012

Vyznania naivného milovníka

Pavel Vilikovský, Kalligram 2004

Shakespeare u nás

Ján Vilikovský, Slovart 2014

Mila Haugová

S. Chrobáková Repar, Kalligram 2002

Jej mesto v jeho svete? (e-kniha)

Derek Rebro, Aspekt 2013

Ženy píšu Poéziu, muži tiež (e-kniha)

Derek Rebro, Literárne informačné centrum 2011

Jej mesto v jeho svete?

Derek Rebro, Aspekt 2013

Ako sa číta báseň (Dvadsaťsedem autorských interpretácií)

Marián Milčák, Modrý Peter 2013

Hana Gregorová - Slovenka pri knihe (Čítanka)

Jana Juráňová, Aspekt 2008

Stretnutie s literatúrou (Slovensko-Anglická učebná pomôcka)

Peter Karpinský, Global Contract s.r.o. 2013

Tajomstvo a vražda (Model a dejiny detektívneho žánru)

Tomáš Horváth, VEDA 2011

Kontinuita a diskontinuita (Výber z kritík) (e-kniha)

Braňo Hochel, Literárne informačné centrum 2011

Kontinuita a diskontinuita (Výber z kritík)

Braňo Hochel, Literárne informačné centrum 2011

Ťahák z dejín slovenskej literatúry (Alebo od Lomidreva po Malkáča)

Ľubomír Feldek, Literárne informačné centrum 2013

Písať ako dýchať

Mila Haugová, Literárne informačné centrum 2014

Odpovede

Milan Hamada, KK Bagala 2013

O detektívke (e-kniha)

Kornel Földvári, KK Bagala 2009

O detektívke

Kornel Földvári, KK Bagala 2009

Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (1922 - 1942)

Michal Habaj, VEDA 2014

Kritické komentáre (Tretí zväzok)

Milan Hamada, KK Bagala 2013

Kritické komentáre (Prvý zväzok)

Milan Hamada, KK Bagala 2012

Kritické komentáre (Druhý zväzok)

Milan Hamada, KK Bagala 2013