Prečo je pre nás dôležité, aby ste si kúpili naše knihy cez portál literat.sk?

Nechceme vás zaťažovať detailmi, ale pre jednoduchosť začneme tým, že štandardné rozdelenie ceny knihy medzi jednotlivé zúčastnené strany je v pomere 50% predaj a distribúcia, 40% vydavateľ a tlačiareň, 10% autor/ka. Treba podotknúť, že 10% pre autora/ku platí v prípade tých lepších vydavateľstiev! Ak sa potom dobrému/ej a oceňovanému/ej slovenskému/ej autorovi/ke predá napríklad 1000 výtlačkov jeho/jej knihy v cene 10 euro, dostane autor/ka 1000 euro.

Uvedené rozdelenie sa zdá byť na prvý pohľad voči nám autorom a autorkám nespravodlivé, ale musíme objektívne uznať, že podobné je aj v iných krajinách. Štáty, ktoré majú podstatne viac obyvateľov (napr. päťnásobne viac), majú výhodu v tom, že dobrý a oceňovaný autor „predá“ 5000 výtlačkov a získa za knihu 5000 euro. A na druhej strane, štáty, ktoré majú podobné počty obyvateľov, ako Slovensko, kompenzujú svoju „malosť“ tým, že zo štátneho rozpočtu dotujú už samotnú tvorbu literárnych diel. Teda nie „len“ ich vydávanie, ako sa prevažne deje u nás.

Ale existuje mnoho štátov, ktoré nepatria ani do prvej, ani do druhej kategórie, ale podobne, ako Slovensko, sa spoliehajú na obetavosť a vnútornú potrebu tvorcov, ktorí tvoria nezávisle od toho, či za svoju tvorbu dostanú alebo nedostanú adekvátne finančné ohodnotenie. Aj u nás sa nájde veľa ľudí, ktorí tvoria za týchto podmienok. Ale ak nežijú z nejakej doživotnej renty, tak nutne balancujú medzi dvomi krajnými polohami.

Buď tvoria popri normálnom zamestnaní a to je skutočne obdivuhodné, pretože tak robia najčastejšie na úkor rodiny a svojho zdravia (prebdené noci a podobne). Ich tvorba musí byť skôr, či neskôr poznačená okolnosťami, za ktorých vzniká. Alebo nerobia kompromisy, zrieknu sa v záujme tvorby uspokojovaniu bežných životných štandardov a žijú z pohľadu životnej úrovne doslova na samom okraji spoločnosti.

My, spisovatelia, ktorí sme sa rozhodli založiť Družstvo slovenských spisovateľov a prevádzkovať portál literat.sk by sme radi týmto naším činom urobili aspoň jeden malý krok smerom k vyriešeniu tohto problému. Nemáme chuť čakať na nejaké zázračné riešenie zo strany štátu alebo na akési zázračné precitnutie obyvateľstva a zvýšenie jeho ochoty čítať! Rozhodli sme sa priamo vstúpiť do celého procesu a pokúsiť sa formou aktívneho podnikania a komunikácie s čitateľmi získať pre autorov trochu viac peňazí, ako majú teraz.

Preto milý čitateľ, čitateľka. Ak sa rozhodnete kúpiť knihu cez náš portál, dostaneme o trochu viac, ako tých normálnych 10% z ceny knihy.