Podpora tvorby začínajúcich autorov

Ktokoľvek, kto má literárne ambície a má záujem dostať na svoju tvorbu spätnú väzbu, resp. získať priestor na jej publikovanie, môže zaslať svoju prácu na adresu: redakcia@literat.sk.

Redaktor portálu literat.sk zabezpečí vytvorenie jednoduchého posudku k zaslanému dielu s tým, že keď bude posudok kladný, tak začínajúcemu autorovi/ke odporučí vytvoriť si vlastnú čitateľskú kartu (čitateľský profil) na portáli literat.sk a po jej vzniku zabezpečí zverejnenie diela na tejto karte. V prípade, že redaktor portálu literat.sk usúdi, že posudzované dielo je natoľko zaujímavé, že si zaslúži dočasné miesto na hlavnej stránke portálu, tak ho tam umiestni. V prípade negatívneho posudku odošle redaktor portálu literat.sk stanovisko recenzenta na súkromnú mailovú adresu začínajúceho autora.

Veríme, že touto cestou pomôžeme začínajúcemu autorovi/ke sa vypracovať, zviditeľniť, získať vydavateľa, vydať svoju prvú knihu a tým získať právo stať sa členom Družstva slovenských spisovateľov, resp. registrovaným autorom.