Čitateľská karta

Čitateľská karta  je stránka na portáli literat.sk, na ktorej sú sústredené informácie súvisiace s konkrétnym registrovaným čitateľom alebo čitateľkou.

Čitateľ si po prihlásení sa na svoju kartu nájde prehľad:

  • o všetkých knihách, ktoré si kúpil prostredníctvom literat.sk,
  • a cestu k čítaniu všetkých diel autorov a autoriek, ktoré si zakúpil formou mikroplatby,
  • o všetkých projektoch, ktoré podporil formou crowdfoundingu,
  • o vybraných svojich komentároch a minirecenziách, ktoré napísal na portáli literat.sk pri jednotlivých knihách autorov a autoriek.

V prípade, že čitateľ/ka napísal svoje vlastné literárne dielo a toto dielo prešlo posúdením v redakcii portálu literat.sk, tak takéto dielo môže čitateľ zverejniť na svojej čitateľskej karte.

Čitateľská karta funguje v dvoch režimoch: súkromný a verejný. V súkromnom režime ma čiateľ/ka k dispozícii všetky hore uvedené informácie v plnom rozsahu. Vo verejne prístupnom režime sa na portáli literat.sk objavujú len tie informácie, ktoré majú „verejný“ charakter, resp. o ktorých rozhodne samotný čitateľ/ka.