Čo je profil autora?

Profil autora je stránka na portáli literat.sk, na ktorej sú sústredené informácie o konkrétnom autorovi alebo autorke. Na portáli sa môžete stretnúť s dvomi druhmi profilov, ktoré sa medzi sebou líšia stupňom aktuálnosti a kvality zverejnených informácií.

Najvyššiu informačnú hodnotu majú tie profily autorov/riek, ktoré si spravujú autori/ky sami alebo s pomocou administrátora portálu literat.sk. Spravidla sa jedná o profily tých autorov a autoriek, ktoré sú členmi Družstva slovenských spisovateľov alebo sú registrovanými autormi. Za obsah svojho profilu vtedy zodpovedajú sami autori alebo autorky. Na portáli literat.sk sa môžete dostať aj na profily ostatných autorov a autoriek, pričom informácie na profile vytvára administrátor portálu literat.sk z voľne dostupných zdrojov.

Dôležité je vysvetliť väzbu najmä na sociálne siete, najmä facebook, youtube, možno twitter. A aj na osobné web stránky autorov. Portál literat.sk nemá ambíciu nahrádzať v komunikácii medzi autorom alebo autorkou a čitateľmi tieto štandardné médiá. Pri jeho vzniku sme si zadefinovali, že chceme, aby čitateľ získal možnosť dostať sa ku všetkým zaujímavým informáciám o autorovi alebo autorke, o ich dielach na jednom mieste.