Zoznam kníh

Dejepis 1 (Učebnica pre 6. ročník základných škôl) (Od praveku k staroveku)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 1 (Učebnica pre 6. ročník základných škôl) (Od staroveku k stredoveku

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl) (Európa v období stredoveku)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl) (Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 3 (Učebnica pre 8. ročník základných škôl) (Na prahu moderného sveta)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2010

Dejepis 3 (Učebnica pre 8. ročník základných škôl) (Slovensko na prahu nového veku)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl) (Slovensko v novom storočí)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2000

Dejepis 4 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl) (Svet v dvadsiatom storočí)

Dušan Kováč, Orbis Pictus Istropolitana 2001

Hana Gregorová - Slovenka pri knihe (Čítanka)

Jana Juráňová, Aspekt 2008

Ťahák na básne

Daniel Hevier, Literárne informačné centrum 2012

Veselé potulky po Slovensku

Štefan Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2013