Zoznam kníh

Slovenské elégie

Dana Podracká, Slovenský spisovateľ 2011

Morfeus + Persona

Dana Podracká, SOFA 2007

Prvák, prvák, vystrč rožky!

Štefan Moravčík, SPN - Mladé letá 2012

Prebúdzanie sedmospáčov

Zuska Kepplová, undefined 2014

Abeceda spať mi nedá

Štefan Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010

Venušin Paholok

Štefan Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2002

Nepatrný pohyb po naklonenej rovine

Miroslav Bielik, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006

Čas je tichý posol mysle

Miroslav Bielik, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2003

Osemnásť básní / Eighteen Poems

Ján Buzássy, Vydavateľstvo Slovenské centrum PEN, Skalná ruža 2012

Stránky