Knihy

Knihy

Usadenina

PT Marenčin, 2013
Láska je možná, aj keď je nemožná, absurdné je normálne, milovať sa dá aj s literárnymi ...

Bordeline

PT Marenčin, 2014
Kniha o hraničnej poruche a bezhraničných pokusoch o nápravu. O lámaní ľadov, stereotypov, ...