Ivana Gibová

 
 

Novinky

  • Nehybný vesmír Barbory N.
    Cena 0.00€
  • Usadenina
    Cena 9.00€
  • Bordeline
    Cena 9.00€

Knihy

Bordeline

PT Marenčin, 2014
Kniha o hraničnej poruche a bezhraničných pokusoch o nápravu. O lámaní ľadov, stereotypov, ...

Usadenina

PT Marenčin, 2013
Láska je možná, aj keď je nemožná, absurdné je normálne, milovať sa dá aj s literárnymi ...