Usadenina

Knihy

Usadenina

Ivana Gibová,
PT Marenčin
2013
  • Info
  • Ukážky
  • Recenzie

Láska je možná, aj keď je nemožná, absurdné je normálne, milovať sa dá aj s literárnymi postavami a žiť sa dá aj v texte. Krátke nevážne príbehy o defektoch, cestách, knihách a ľuďoch, úsilí a zlyhávaní, citoch a znecitlivení, chybách v systéme, o tom, čo sa deje v hlavách a posteliach nadpriemerných mužov a priemerných žien, a hlavne o tom, že...

Láska je možná, aj keď je nemožná, absurdné je normálne, milovať sa dá aj s literárnymi postavami a žiť sa dá aj v texte...

Bordeline

PT Marenčin, 2014
Kniha o hraničnej poruche a bezhraničných pokusoch o nápravu. O lámaní ľadov, stereotypov, ...