Bordeline

Knihy

Bordeline

Ivana Gibová,
PT Marenčin
2014
  • Info
  • Ukážky
  • Recenzie

Kniha o hraničnej poruche a bezhraničných pokusoch o nápravu. O lámaní ľadov, stereotypov, chleba. Predstavte si hlavu ako byt, v ktorom sú dve izby. V jednej býva ona, v druhej on, v oboch je bordel. Izby oddeľuje len tenká bordová čiara. Hranica. Kúsok nitky. Bordeline. Ak hranícu prekročíte, prenesiete špinu z jednej izby do druhej. Ale môžete sa aj odsťahovať. Alebo upratať...

Žiadne ukážky.

Usadenina

PT Marenčin, 2013
Láska je možná, aj keď je nemožná, absurdné je normálne, milovať sa dá aj s literárnymi ...