Udalosť

Neuveriteľné!

V roku 2021 na Slovensku rozdali najmenej 800 diplomov za literárnu tvorbu!

Ku koncu roka sme urobili rozsiahly prieskum literárnych súťaží a cien, ktoré oceňujú slovenské stálice, debutantov, nové talenty, ale tiež najmenších autorov a zostali sme v šoku! Podľa dostupných zdrojov sa tento rok konalo najmenej 45 literárnych súťaží, aspoň 13 Cien za vydanú knihu, preklad alebo celoživotné dielo a spolu sa rozdalo viac ako 800 diplomov, sošiek, poukážok či iných skvelých cien. Prezrite si zoznam slovenských literárnych ocenení v roku 2021 a zatlieskajte s nami ich držiteľom, účastníkom i statočným neúnavným organizátorom a organizátorkám!

Ceny za vydanú knihu, preklad alebo celoživotné dielo

Anasoft litera
Organizátor: Anasoft litera
Ročník: #16
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: pôvodná próza
Ocenenia: Barbora Hrínová: Jednorožce (Laureátka); Veronika Šikulová: Tremolo ostinato (Víťazka Ceny čitateľov); Barbora Hrínová: Jednorožce (Víťazka Ceny René)
 
Cena čitateľov Knižnej revue
Organizátor: Literárne informačné centrum a Knižná Revue
Ročník: #30
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: Kniha roka, debut roka a Kniha roka pre deti a mládež
Ocenenia: Veronika Šikulová (Kniha roka); Lukáš Cabala (Debut roka); Dávid Ursiny (Kniha roka pre deti a mládež)
 
Cena Nadácie Tatra banky za umenie – literatúra
Organizátor: Nadácia Tatra banky
Ročník: #26
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: hlavná cena a mladý tvorca
Ocenenia: Ivana Gibová (hlavná cena); Dominika Moravčíková (mladý tvorca)
 
Zlatá vlna
Organizátor: Občianske združenie Novotvar, Literárne informačné centrum, Literárna bašta, literarnyklub.sk, Vlna a Vertigo
Ročník: #3
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: poézia
Ocenenia: Liza Gennart (laureátka)
 
Cena Literárneho fondu
Organizátor: Literárny fond
Ročník: #27
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: pôvodná tvorba – próza, poézia, literatúra pre deti a mládež, literatúra faktu, literárna veda, esejistika
Ocenenia: Bystrík Šikula (hlavná cena); Ján Zambor a Erik Ondrejička (prémia v kategórii poézia); Ivan Kolenič (prémia v kategórii próza); Roman Brat (prémia v kategórii literatúra pre deti a mládež); Ľubica Krénová (prémia v kategórii literatúra faktu); Vladimír Predmerský (prémia v kategórií literárna veda); Vladislav Suvák (prémia v kategórií esejistika)
 
Krištáľové krídlo
Organizátor: Krištáľové krídlo s.r.o.
Ročník: #25
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: mimoriadna cena, publicistika a literatúra a niekoľko ďalších z iných oblastí
Ocenenia: Karol Horák (mimoriadna cena); Marián Andričík (publicistika a literatúra)
 
Panta Rhei Awards
Organizátor: Panta Rhei
Ročník: #11
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: slovenský spisovateľ roka, slovenská spisovateľka roka, slovenský knižný debutant roka, Životný štýl - kniha roka, slovenská detská kniha roka, slovenská mládežnícka kniha roka, najpredávanejšia kniha roka, Cena knižných blogerov, Cena Literárnej Akadémie (beletria a nebeletria), sieň Slávy Panta Rhei
Ocenenia: Dominik Dán (slovenský spisovateľ roka); Táňa Keleová-Vasilková (slovenská spisovateľka roka); Maroš Molnár (slovenský knižný debutant roka) ; Veronika Čopíková a Peter Farkaš (Životný štýl - kniha roka); Dana Hlavatá (slovenská detská kniha roka); Dana Hlavatá (slovenská mládežnícka kniha roka); Dominik Dán (najpredávanejšia kniha roka); Lukáš Cabala (Cena knižných blogerov); Ivana Gibová (Cena Literárnej Akadémie – beletria); Madeline Vadkerty a Ján Púček (Cena Literárnej Akadémie – nebeletria); Stanislav Rakús (sieň Slávy Panta Rhei)
 
Cena Ivana Kraska
Organizátor: Literárny fond
Ročník: #66
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: čestná cena za prvú vydanú autorovu knižku alebo inak realizované autorovo dielo v uplynulom roku
Ocenenia: Dominika Moravčíková (Deti Hamelnu)
 
Cena Blahoslava Hečka
Organizátor: Literárny fond
Ročník: #7
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: cena za celoživotné dielo autorom nad 65 rokov
Ocenenia: Ján Buzássy
 
Cena Jána Hollého
Organizátor: Literárny fond
Ročník: #54
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: umelecký preklad – poézia a próza
Ocenenia: Marián Andričík (poézia – J. Milton: Stratený raj); Ján Štrasser (próza – A. Slapovskij: Neistota)
 
Cena Dominika Tatarku
Organizátor: Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku
Ročník: #27
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: cena za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku
Ocenenia: Daniel Liška (editovanie a autorstvo monografie Jakoby – Restrospektíva)
 
Kniha Oravy 2020
Organizátor: Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ročník: #13
Miesto konania: Dolný Kubín
Kategórie: beletria a odborná literatúra
Ocenenia: Jozef Medard Slovík (víťaz v kategórii beletria); Miroslava Kupčuláková (víťazka v kategórii odborná literatúra)
 
Cena Spolku slovenských spisovateľov
Organizátor: Spolok slovenských spisovateľov
Ročník: ?
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: Ceny SSS za celoživotné dielo, Ceny a prémie SSS za knihy, ktoré vyšli v roku 2020
Ocenenia: Cena za celoživotné dielo: Ondrej Sliacky, Jana Borguľová, Otakar Kořínek, Jozef Mokoš, Mimoriadna cena SSS: Eva Fordinálová. Ceny a prémie: Cena Milana Rúfusa ZA POÉZIU: Zlata Matláková: Trvalky (SSS), Prémia v rámci ceny: Maja Jackobs Jakúbeková: Vykrivenie (Signis), Mimoriadna cena SSS ZA POÉZIU: Teofil Klas: Pútniková kapsa  (Post Scriptum) – s prihliadnutím na celoživotnú tvorbu, Cena Ladislava Ťažkého ZA PRÓZU: Alexander Halvoník: Generačníci (Vydavateľstvo SSS), Cena Alexandra Matušku ZA ESEJISTIKU A LITERÁRNU VEDU: Vladislav Suvák: Ars vivendi alebo umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom (Vydavateľstvo SSS), Prémia v rámci ceny: Lukáš Perný: Utopisti: Vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utopizmu a utópií, Cena Vladimíra Ferka ZA LITERATÚRU FAKTU: Ján Lazar: Budovanie základov slovenskej štátnosti (Vydavateľstvo SSS), Prémia v rámci ceny: Jozef Leikert: Mňačko a Izrael (Luna), Cena Márie Ďuríčkovej ZA LITERATÚRU PRE DETI: Marta Hlušíková: Krištof vrabec z prvej cé (SNP – Mladé letá), Cena Kláry Jarunkovej ZA LITERATÚRU PRE MLÁDEŽ: Lena Riečanská: Chráň moje tajomstvá (Vydavateľstvo SSS), CENA ČITATEĽA: Danuša Dragulová-Faktorová: Komu patrí slniečko (Daxe)
 
Literárne súťaže – poézia, próza, dráma a esej
Poviedka
Organizátor: KK Bagala
Ročník: #25
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: poviedka
Ocenenia: Jana Turzáková (Hlavná cena); Jana Šturdíková (druhé miesto); Miroslava Kuľková (tretie miesto) + šesť prémií
 
Martinus Cena Fantázie
Organizátor: Občianske združenie Fantázia
Ročník: #19
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: poviedka (fantasy, sci-fi, horor)
Ocenenia: Beáta Takáčová (absolútna víťazka); Tomáš Hrábek (druhé miesto); Richard Zamec (tretie miesto); Iveta Ragulová (štvrté miesto); J. F. Stankovianska (piate miesto)
 
Básne SK/CZ
Organizátor: literarnyklub.sk
Ročník: #11
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: hlavná cena a 9 prémií
Ocenenia: Marek Mikuláš (hlavná cena); Marta Bílková, Oľga Gluštíková, Klára Krásenská, Jakub Lenčéš, Filip Németh, Anna Chesil Řezníčková, Renata Štěpařová, Tomáš Vaněk, Andrea Vatulíková (prémie)
 
Dráma
Organizátor: Divadelný ústav
Ročník: #21
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: dráma
Ocenenia: Tereza Trusinová (prvé miesto); Ján Mikuš (prvé miesto); Marcel Hanáček (tretie miesto) + päť ďalších špeciálnych cien
 
Esej Jána Johanidesa
Organizátor: Mesto Šaľa, Literárne informačné centrum a Honorárny konzulát SR v Hessensku
Ročník: #11
Miesto konania: Šaľa
Kategórie: žiaci SŠ na danú tému
Ocenenia: Ema Ernstová (prvé miesto) + ďalšie dve ocenenia, tri prémie a deväť ocenení za myšlienku
 
Literárny Zvolen
Organizátor: Národné osvetové centrum
Ročník: #27
Miesto konania: Zvolen
Kategórie: poézia a próza
Ocenenia: Tomáš Janešík (hlavná cena za poéziu); Lucia Herceková (hlavná cena za prózu) + 19 ďalších cien
 
Medziriadky
Organizátor: Medziriadky - platforma mladej literatúry
Ročník: #12
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: poézia (žiaci ZŠ, študenti SŠ, študenti VŠ, mládež do 26 rokov), próza (žiaci ZŠ, študenti SŠ, študenti VŠ, mládež do 26 rokov), dramatický text (bez vekového obmedzenia)
Ocenenia: 51 mladých autorov postúpilo na letnú školu literatúry pri obci Prašice v okrese Topoľčany; Cenu Divadla Pôtoň spojenú s rezidenčným pobytom v Bátovciach získali Magdaléna Martišková a Pavel Bakajsa
 
Poetická Ľubovňa
Organizátor: Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
Ročník: #29
Miesto konania: Stará Ľubovňa
Kategórie: poézia (do a od 20 rokov) a próza (do a od 20 rokov)
Ocenenia: 24 hlavných cien a 12 čestných uznaní
 
Literárna súťaž Jozefa Braneckého
Organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Spolok slovenských spisovateľov prostredníctvom svojej krajskej odbočky v Trenčíne
Ročník: #29
Miesto konania: Trenčín
Kategórie: poézia a próza (do 20 a nad 20 rokov)
Ocenenia: spolu 52 ocenení spomedzi všetkých kategórií
 
Jašíkove Kysuce 2021
Organizátor: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Ročník: #53
Miesto konania: Čadca
Kategórie: próza (od 10 do 18 rokov a od 18 do 35 rokov); esej (od 23 do 35 rokov)
Ocenenia: Monika Mišúnová Šormanová (víťazka hlavnej ceny)
 
Literárna Senica Ladislava Novomeského
Organizátor: Záhorská knižnica v Senici
Ročník: #35
Miesto konania: Senica
Kategórie: poézia a próza
Ocenenia: 20 hlavných cien a šesť čestných uznaní spomedzi všetkých kategórií
 
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka
Organizátor: Petržalská knižnica
Ročník: #32
Miesto konania: Bratislava Petržalka
Kategórie: poézia a próza (žiaci 1., 2. stupňa ZŠ, študenti SŠ a mládež do 20 rokov, dospelí nad 20 rokov)
Ocenenia: spolu 37 ocenení a 8 čestných uznaní spomedzi všetkých kategórií
 
Villa Zerna 2021
Organizátor: LK PoeMa, Obecná knižnica a Obecný úrad v Hornom Srní
Ročník: #8
Miesto konania: Horné Sŕnie
Kategórie: poézia a próza (žiaci ZŠ, študenti VŠ a dospelí)
Ocenenia: 52 ocenení a 2 čestné uznania spomedzi všetkých kategórií
 
O cenu Dominika Tatarku
Organizátor: Považské osvetové stredisko Považská Bystrica
Ročník: #18
Miesto konania: Považská Bystrica
Kategórie: poézia a próza (žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 5. ročníka osemročných gymnázií a študenti stredných škôl, 6. – 8. ročníka osemročných gymnázií a dospelí občania)
Ocenenia: 31 ocenení spomedzi všetkých kategórií
 
O dúhovú lampu z krajiny zázračno
Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Ročník: #29
Miesto konania: Žilina
Kategórie: poézia a próza s ľubovoľnou tematikou, poézia a próza pre deti a mládež
Ocenenia: 3 hlavné ceny a 1 čestné uznane v každej kategórií. Hlavnú cenu získala Janka Bojňanská.
 
Literárna jar Ondreja Čiliaka
Organizátor: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Ročník: #18
Miesto konania: Prievidza
Kategórie: poézia a próza (žiaci, študenti, dospelí a seniori)
Ocenenia: spolu 24 laureátov spomedzi všetkých kategórií a 4 špeciálne ceny
 
Mladá slovenská poviedka
Organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, spoluorganizátormi súťaže je Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave, Slovenský literárny ústav MS v Martine a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Ročník: #18
Miesto konania: Dolný Kubín
Kategórie: próza (3 vekové kategórie)
Ocenenia: 11 hlavných cien a 10 čestných uznaní spomedzi všetkých kategórií
 
Literárna súťaž 2021 (Ministerstvo obrany SR)
Organizátor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ročník: #17
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: poviedka a úvaha (študenti SŠ a VŠ) na tému VOJENSKÁ PRÍSAHA
Ocenenia: 3 hlavné ceny za SŠ (víťazka Timea Babjaková), 3 hlavné ceny za VŠ (víťazka Lenka Kolcunová)
 
321 slov – literárne šortky poslucháčov Rádia Slovensko
Organizátor: Rádio Slovensko
Ročník: #1
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: poviedky v rozsahu 321 slov (+- 5 slov)
Ocenenia: Miroslav Neslušan (absolútny víťaz) + 9 ďalších ocenení
 
Cena Gustáva Reussa
Organizátor: Mestská knižnica Samuela Reussa v Revúcej
Ročník: #0 (po 20 rokoch obnovená súťaž)
Miesto konania: Revúca
Kategórie: fantasy a sci-fi poviedky – autori od 15 do 25 rokov a autori od 25 rokov
Ocenenia: Liana Vidová (autori od 15 do 25 rokov); M. H. Berk (autori od 25 rokov)
 
Literárna súťaž festivalu Končiny 2021
Organizátor: Občianske združenie MŔTVA KOSŤ
Ročník: #4
Miesto konania: Končiny Mojtín
Kategórie: poézia a próza
Ocenenia: 3 ceny v každej kategórii (víťazka v kategórii poézia: Magdaléna Martišková, víťaz v kategórii próza: Henrich Fačkovec)
 
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Organizátor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská, Vydavateľstvo Mladé letá, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Štátny pedagogický ústav
Ročník: #29
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: žiaci a študenti ZŠ a SŠ
Ocenenia: 70 ocenených vo všetkých kategóriách – kompletný zoznam nájdete tu.
 
Cesty za poznaním minulosti 2021
Organizátor: Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Ročník: #13
Miesto konania: Banská Bystrica
Kategórie: žiaci a študenti ZŠ, ZUŠ a SŠ
Ocenenia: 3 hlavné ceny v každej kategórii (spolu 9 cien)
 
Literárna cena Jana Frátrika 2021
Organizátor: Krajská knižnica v Žiline
Ročník: #6
Miesto konania: Žilina
Kategórie: žiaci a študenti ZŠ, ZUŠ a SŠ
Ocenenia: 18 hlavných cien spomedzi všetkých kategórií
 
Pocta Rázusovcom
Organizátor: Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa, Spolok Martina Rázusa a Rázusovie klub spisovateľov v Liptovskom Mikuláši
Ročník: #3
Miesto konania: Liptovský Mikuláš
Kategórie: poézia a próza (deti a mládež do 18 rokov a dospelí nad 18 rokov)
Ocenenia: hlavná cena v každej kategórií
 
Zorničky
Organizátor: Výbor pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička
Ročník: #1
Miesto konania: Bratislava
Kategórie: poviedka a báseň pre deti
Ocenenia: 3 ceny v každej kategórií
 
Gorazdov literárny Prešov
Organizátor: Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove
Ročník: #26
Miesto konania: Prešov
Kategórie: duchovná poézia, próza a dráma (žiaci ZŠ, študenti SŠ a dospelí autori)
Ocenenia: 17 hlavných cien a 10 čestných uznaní
 
Literárne Košice
Organizátor: Knižnica pre mládež mesta Košice
Ročník: #26
Miesto konania: Košice
Kategórie: poézia a próza „mladých autorov“
Ocenenia: 66 cien spomedzi všetkých kategórií
 
Via Litera
Organizátor: Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice
Ročník: #1
Miesto konania: Košice
Kategórie: poézia a próza (študenti košických stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií)
Ocenenia: 4 hlavné ceny, pričom porota nakoniec ocenila všetkých zúčastnených 20 eurovou poukážkou!
 
Senecké pero 2021
Organizátor: Mestská knižnica Senec
Ročník: #1
Miesto konania: Senec
Kategórie: poézia, próza, žurnalistický príspevok (žiaci 1. stupňa, žiaci 2. stupňa, študenti SŠ a mládež do 20 rokov, dospelí nad 20 rokov)
Ocenenia: 28 cien spomedzi všetkých kategórií + čestné uznania
 
Zemplínske pero
Organizátor: Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
Ročník: #23
Miesto konania: Zemplín
Kategórie: poézia a próza (žiaci 5.- 6. ročníka ZŠ, žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a ostatní dospelí)
Ocenenia: 31 ocenení spomedzi všetkých kategórií, laureátom sa stal Peter Dremmel
 
Spod Košeckého hradu
Organizátor: Košecké Podhradie
Ročník: #1
Miesto konania: Košecké Podhradie
Kategórie: poézia a próza
Ocenenia: 9 účastníkov a 9 ocenených
 
Banskobystrické Pierko 2021
Organizátor: Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Ročník: #4
Miesto konania: Banská Bystrica a Brezno
Kategórie: poézia a próza (I. a II. stupeň ZŠ a ZUŠ)
Ocenenia: 30 cien či čestných uznaní. Laureátom a celkovým víťazom súťaže sa stal Sebastián Daniš.
 
Detský literárny Zvolen
Organizátor: Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Ročník: #30
Miesto konania: Zvolen
Kategórie: slohová práca (2.-4. ročník, 5.-6. ročník, 7.-9. ročník ZŠ)
Ocenenia: Barbora Melichová (laureátka) + 22 ďalších ocenení
 
Súťaž o najkrajší list 2021
Organizátor: Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ročník: #50
Miesto konania: celé Slovensko
Kategórie: deti a mládež do 15 rokov – list na tému „Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID.19“
Ocenenia: 5 ocenených prác, víťazom sa stal 10-ročný Patrik Serdel
 
Okrem nich ešte vieme o ďalších súťažiach, ktoré majú buď predĺžený termín uzávierky, alebo ešte neboli vyhlásené výsledky. Medzi nimi sú napríklad Prekroč svoj tieňDolnozemské zlaté pero, Slovo 2021, Nedokončený príbehDúhaNiekoľko viet o mojom otcoviRužomberská trojruža, KongenScript, Gerbócova literárna Snina a viacero vianočných literárnych súťaží, ktoré spravidla organizujú regionálne knižnice. A ako ste na tom vy? Zapojili ste sa tento rok do niektorej slovenskej literárnej súťaže alebo ste si nevedeli vybrať?
Prihlás sa na odber noviniek a získaj prehľad o slovenskej literárnej scéne
Prihlásením do newslettera súhlasíte so zasielaním obsahu prostredníctvom e-mailu. Kedykoľvek sa môžete z odberu odhlásiť.