Zoznam autorov

Marián Grupač

Leopold Moravčík

Peter Zajac

Ján Vilikovský

Katarína Škorupová

Stanislava Chrobáková Repar

Derek Rebro

Pavol Rankov

Marián Milčák

Martin Kasarda

Rudolf Chmel

Anton Hykisch

Tomáš Horváth

Braňo Hochel

Andrej Hablák

Denisa Fulmeková

Kornel Földvári

Boris Filan