Slovenské elégie

Knihy

Slovenské elégie

Dana Podracká,
Slovenský spisovateľ
2011
  • Info
  • Ukážky
  • Recenzie

Nová básnická zbierka renomovanej slovenskej poetky a esejistky presvedčivo dokazuje výnimočné postavenie jej tvorby v kontexte súčasnej slovenskej poézie. V tejto zbierke siahla po žánri elégie a téme národnej histórie. Jej prístup k danej téme charakterizuje hĺbková reflexia skĺbená s úprimným osobným prežívaním lyrického subjektu. Básne zaujmú i vysoko kultivovaným, moderným metaforickým jazykom.

Stopy vnútri svetla

Bola som mizerná učnica nihilizmu,
nestotožnila som sa so žiadnymi teóriami ničoty,
prenasledovala ma láska,
nútila ma podriadiť sa jej vôli

Preto sa hlásim, kam patrím: k polnočnej krajine,
obalenej hviezdami z blčiacich fakieľ

Čo sa nedá vykopať, treba vysnívať,
spolu so zlatníckou dielňou
a ukradnutou korunou kráľa,
s listinami medzi šošovkami ďalekohľadu

Lebo o sebe sme sa dozvedali
z cudzích kroník, dopátrali sme sa,
kto sme, z textov nepriateľov

Chýbajú mi predkovia,
otváram dvere a po mene ich vyvolávam z tmy:
Ľudovít, Adela, Ján, Božena, Milan, Vladimír,
kráčam im naproti stopami vnútri svetla

Stretávame sa za mestom,
kde pouličné lampy obhrýzajú plechovky kokakoly,
poprepletaní ramenami vytvárame prstenec
okolo starých Slovákov, okolo Moravanov,
mlčíme o tom istom

O ovci blúdiacej bez duchovnej trávy,
o pastierovi so žalostným srdcom

Chýbajú mi svätí
zjavujúci sa na zlatých velocipédoch v letiskovej hale,
spirituálny peletón,
otáčajúci vidlicami nášho príbehu
v súkolí času
Opinio deorum, viera v tušené,
otvárajúca budúcnosť medzi terminálmi,
stuhovú slávnosť na konci aleje

Chýba mi národ

Žiadne recenzie.

Kupola

MilaniuM, 2008
Vybrané básne poprednej slovenskej poetky a esejistky, doplnené o cyklus nových veršov.

Hystéria siberiana

Slovenský spisovateľ, 2009
Kniha jednej z najvýraznejších slovenských poetiek a esejistiek obsahuje desať esejí, ...

Pani Cogito (Mýtus o celistvosti)

SOFA, 2000
Prvá časť diptychu esejistických kníh Zielpunkt - Mýtus o vernosti a Pani Cogito - Mýtus o ...

Zielpunkt (Mýtus o vernosti)

SOFA, 2000
Druhá časť diptychu esejistických kníh Zielpunkt - Mýtus o vernosti a Pani Cogito - Mýtus o ...

Kubus

MilaniuM, 2014
Dana Podracká je pokladaná za najvýraznejšiu slovenskú poetku súčasnosti.

Morfeus + Persona

SOFA, 2007
Diptych Dany Podrackej Persona & Morfeus tvoria dve samostatné knihy; kniha básní Persona a ...