Morfeus + Persona

Knihy

Morfeus + Persona

Dana Podracká,
SOFA
2007
  • Info
  • Ukážky
  • Recenzie

Diptych Dany Podrackej Persona & Morfeus tvoria dve samostatné knihy; kniha básní Persona a kniha krátkych gnómických príbehov Morfeus. Poradie a názvy vnútri kníh sú identické. Zatiaľ čo Persona vidí svet cez prizmu poézie, Morfeus posúva motívy videného do „vyššieho levelu“ v zmysle kabalistického princípu: človek by mal na zemi žiť preto, aby sa celý čas snažil pochopiť záhadu „horného poschodia“. Knihy sa dajú čítať osve aj spolu. Hľadaním vzájomných paralel vás vtiahnú do vlastnej skúsenosti, kde je pomyselná „tretia“ kniha, ukrytá „medzi“. Voľným spájaním napísaného s osobne prežitým vzniká dobrodružstvo analýzy seba i sveta. Nie je vylúčené ani párové čítanie, pri ktorom jeden číta druhému „o tom istom“, ibaže z trochu inej strany, aby sa rozprúdil dialóg dialógu, tetralóg. Knižný diptych vychádza vo vydavateľstve Sofa.

-knihy predajné len spolu

Žiadne ukážky.

Žiadne recenzie.

Kupola

MilaniuM, 2008
Vybrané básne poprednej slovenskej poetky a esejistky, doplnené o cyklus nových veršov.

Hystéria siberiana

Slovenský spisovateľ, 2009
Kniha jednej z najvýraznejších slovenských poetiek a esejistiek obsahuje desať esejí, ...

Pani Cogito (Mýtus o celistvosti)

SOFA, 2000
Prvá časť diptychu esejistických kníh Zielpunkt - Mýtus o vernosti a Pani Cogito - Mýtus o ...

Slovenské elégie

Slovenský spisovateľ, 2011
Nová básnická zbierka renomovanej slovenskej poetky a esejistky presvedčivo dokazuje ...

Zielpunkt (Mýtus o vernosti)

SOFA, 2000
Druhá časť diptychu esejistických kníh Zielpunkt - Mýtus o vernosti a Pani Cogito - Mýtus o ...

Kubus

MilaniuM, 2014
Dana Podracká je pokladaná za najvýraznejšiu slovenskú poetku súčasnosti.