Biografia

Biografia

Dana Podracká (1954) je poetka, esejistka a autorka kníh pre deti. Debutovala zbierkou básní Mesačná milenka (1981). Je držiteľkou Ceny Ivana Krasku (1981), Ceny Witolda Hulewicza (2004 ) a Ceny VÚB za najpredávanejšiu knihu roka (1998 ). Pôsobila ako vedecká pracovníčka Psychologického ústavu FF UK, ako redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora Literárneho týždenníka (1988 - 2002) a ako poslankyňa NR SR (2002-2006).V súčasnosti pôsobí v Literárnom informačnom centre a žije v Bratislave.