Hystéria siberiana

Knihy

Hystéria siberiana

Dana Podracká,
Slovenský spisovateľ
2009
  • Info
  • Ukážky
  • Recenzie

Kniha jednej z najvýraznejších slovenských poetiek a esejistiek obsahuje desať esejí, ktorých spoločným menovateľom je mapovanie stavu duše moderného človeka. Vo svojich úvahách autorka vychádza z umeleckého posolstva analyzovaných diel, ale aj z osobnej skúsenosti s metafyzickým rozmerom prežívanej skutočnosti.

Prach

Hádanky, ktoré kládla sfinga, existovali aj v podobe úloh, ktoré bolo treba vykonať. Jednou z takýchto zdanlivo nesplniteľných úloh bola úloha upliesť vrkoč z popola. Uchádzači o majestát skúšali pliesť vrkoče z rôznych druhov popola, od slameného po dubový, ale vrkoč sa im upliesť nepodarilo. Rozpadával sa na prach, skôr ako vznikol prvý pletenec. Úlohu považovali za nesplniteľnú a v pokore odchádzali, pripomínajúc si ono biblické: Pamätaj, človeče, že prach si a na prach sa obrátiš. Memento homo quia pulvis es et in pulvorem reverteris.
A predsa sa našiel jeden, čo vrkoč z popola uplietol. Použil prirodzený postup. Všetko, čo sa stane popolom, bolo predtým tvarom. Preto vrkoč najprv uplietol a až potom ho spálil, priamo na podnose, a tak priniesol popol, uchovávajúci si tvar vrkoča, rovnako ako si cigareta v popolníku uchováva tvar cigarety, ak z nej popol nikto neodklepal.
K najneuveriteľnejším a zároveň najznámejším príbehom o popole patrí príbeh Artemisie a jej manžela...

Kupola

MilaniuM, 2008
Vybrané básne poprednej slovenskej poetky a esejistky, doplnené o cyklus nových veršov.

Pani Cogito (Mýtus o celistvosti)

SOFA, 2000
Prvá časť diptychu esejistických kníh Zielpunkt - Mýtus o vernosti a Pani Cogito - Mýtus o ...

Slovenské elégie

Slovenský spisovateľ, 2011
Nová básnická zbierka renomovanej slovenskej poetky a esejistky presvedčivo dokazuje ...

Zielpunkt (Mýtus o vernosti)

SOFA, 2000
Druhá časť diptychu esejistických kníh Zielpunkt - Mýtus o vernosti a Pani Cogito - Mýtus o ...

Kubus

MilaniuM, 2014
Dana Podracká je pokladaná za najvýraznejšiu slovenskú poetku súčasnosti.

Morfeus + Persona

SOFA, 2007
Diptych Dany Podrackej Persona & Morfeus tvoria dve samostatné knihy; kniha básní Persona a ...