Základné informácie o portáli Literat.sk a o Družstve slovenských spisovateľov

Dňa 18.9.2014 vzniklo "Družstvo slovenských spisovateľov". Zakladateľskú listinu podpísali:  Pavol Boroš, Zuska Kepplová, Uršula Kovalyk, Mária Ferenčuhová a Pavol Weiss.

 

Prečo vzniklo Družstvo?
 

Potrebovali sme organizáciu, ktorá môže vlastniť a prevádzkovať portál na internete. Portál literat.sk, umožní:

 • informovať návštevníka o tvorbe a udalostiach okolo literatúry či o literárnom profile autorov/iek prózy, poézie, drámy aj odbornej literatúry
 • pre autorov/ky to bude jednoduchý spôsob, ako si založiť a viesť vlastnú stránku, archivovať staršie texty a zverejniť nové (čitateľ/ka sa k nim dostane cez symbolickú platbu – mikrotransakciu)
 • keďže momentálne žiaden väčší slovenský literárny časopis nemá online podobu, pre čitateľov/ky to bude spôsob, ako sa dostať k slovenskej literatúre na webe
 • plánujeme tiež zdieľať obsah s literárnymi časopismi (napr. s Romboidom)
 • umožniť publikovanie textov začínajúcim autorom
 • vytvoriť priestor pre odborné recenzie, ktoré sa strácajú zo stránok veľkých periodík, a ostatnú spätnú väzbu od čitateľov (ako to poznáte napr. z Goodreads)
 • umožní čitateľom podporiť vydanie diela vybraného autora (systémom crowdfundingu ako na portáloch Kickstarter alebo Startovač),
 • čitatelia si tu môžu objednať alebo kúpiť už vydané knihy slovenských autorov
 • členom/kám Družstva zároveň zaručíme vyšší podiel z predaja ich kníh cez portál

 

Prečo by sa mal spisovateľ (ka) stať členom Družstva?
 

Základné informácie o autoroch a autorkách bude Portál poskytovať nezávisle od toho, či je autor/ka členom Družstva. Družstvo bude tiež prostredníctvom portálu predávať knihy slovenských autorov rovnako, ako to robia štandardné e-shopy. Členstvo v družstve poskytne autorom a autorkám nesporné výhody a to najmä:

 1. budú môcť využívať crowdfunding (spôsob podpory od čitateľov) pri svojich nových dielach
 2. odo dňa, ako Družstvo obdrží záväznú informáciu o tom, že nové dielo prijal vydavateľ a rozhodol o jeho vydaní, umožní Portál potenciálnym čitateľom predplatenie nového diela. Družstvo potom po vydaní  zabezpečí dodanie diela čitateľovi. Autor/ka získa od Družstva podiel na zisku z takto predaného diela
 3. člen Družstva môže publikovať nové texty, informácie svojich aktivitách tak, že sa tieto informácie objavia na titulnej strane portálu literat.sk
 4. člen Družstva získa podiel na zisku z predaja všetkých jeho kníh, ktoré si objednajú alebo kúpia čitatelia prostredníctvom Portálu, ako aj z mikroplatieb
 5. ako člen/ka Družstva môže prostredníctvom orgánov riadenia Družstva spolurozhodovať o všetkých aktivitách Družstva

 

Kto sa môže stať členom Družstva?
 

Členom Družstva sa môže stať každý autor alebo autorka aspoň jedného publikovaného literárneho diela (próza, poézia, dráma, odborné publikácie, ...), ktorý/á podá prihlášku o členstvo v Družstve. Zakladajúci členovia Družstva majú právo zamietnuť podanú Prihlášku. Nemáme žánrové predsudky, no vyhradzujeme si právo v určitých prípadoch jednoducho povedať nie.

 

Prečo by mali čitatelia navštevovať Portál?
 

 1. Chceme, aby sa Portál v krátkom čase stal prvou voľbou pre každého človeka, ktorý hľadá informácie o slovenskej literatúre, resp. literatúre, ktorá vzniká na Slovensku.
 2. Veríme, že sa nám podarí osloviť čo najviac autorov a autoriek píšucich v najrozmanitejších žánroch, ktorí už pri minimálnej publikačnej aktivite dokážu vytvoriť zaujímavý obsah pre rôznorodých čitateľov (nemusí sa jednať vždy "len" o literárne texty, ale aj rôzne názorové príspevky, recenzie...)
 3. Portál im umožní orientáciu v súčasnej slovenskej literatúre, podľa rôznych kritérií (podľa žánru, podľa recenzií, hodnotenia čitateľov a podobne),
 4. Dozvedia sa najaktuálnejšie udalosti, ktoré súvisia s autormi (besedy, čítačky, rozhovory, ...) 
 5. Budú môcť prispením na novovzniknuté dielo, predplatením či kúpou knihy podporiť autorov/ky.

 

Som autor/ka, mám vlastný web, veľa priateľov na Facebook-u, nemám problém s propagáciou svojich diel, prečo by som sa mal/a stať členom/kou Družstva?
 

Máte veľkú výhodu, lebo na svoj Profil na portáli literat.sk dostanete relatívne rýchlo veľa ľudí, ktorí si potom môžu predplatiť Vašu novú alebo kúpiť niektorú „starú“, už vydanú knihu. V oboch prípadoch, ak ste člen Družstva, dostanete od Družstva podiel na zisku z predaja Vášho diela. Tieto peniaze si potom môžete pripočítať k tým, ktoré dostanete od Vášho vydavateľstva.

 

Mám zmluvu s vydavateľstvom, som s nimi spokojný/á, bude mať moje členstvo nejaký negatívny dopad na môjho Vydavateľa?
 

Nie, nebude! Členstvo v Družstve nemá žiaden vplyv na to, kto je Vaším vydavateľom.

 

Prečo si myslíte, že budú ľudia kupovať knihy cez literat.sk?  Budú lacnejšie alebo nejako inak zvýhodnené oproti už tradičným e-shopom?
 

Ešte raz chceme zdôrazniť, že náš Portál nebude v prvom pláne ďalším e-shopom! Ako už bolo spomenuté, chceme, aby bol prvou voľbou pre každého človeka, ktorý chce niečo vedieť o slovenskej literatúre.

Otvorene budeme naším čitateľom komunikovať jednoduché posolstvo: „Keď kúpite naše knihy cez literat.sk, tak my, autori/ky, dostaneme viac peňazí, ako keď ich za tú istú cenu kúpite niekde inde. Prečo? Lebo my vlastníme Družstvo a máme podiel na zisku z predaja našich kníh.“

Sme presvedčení, že kvalitný a informáciami nabitý Portál pritiahne dostatočné množstvo ľudí, ktorí, keď zaregistrujú naše posolstvo, tak nás podporia tým, že si kúpia cez nás, naše knihy. Chceme niečo konkrétne urobiť v záujme presadzovania našich záujmov, t.j. záujmov slovenských autorov a autoriek.