Ako sa stať členom Družstva slovenských spisovateľov

  1. Členom Družstva sa môže stať každý autor alebo autorka aspoň jedného publikovaného literárneho diela (próza, poézia, dráma, odborné publikácie, ...), ktorý/á podaním prihlášky vyjadruje súhlas s jeho Stanovami (stanovy pozri tu) a ktorý/á podá prihlášku o členstvo v Družstve (vzor prihlášky – pozri príloha č.1)
  2. Zakladajúci členovia Družstva majú právo zamietnuť podanú Prihlášku.
  3. Po zaplatení členského podielu vo výške 50 euro získa autor/ka status plnohodnotného člena/ky Družstva (čo predstavuje napr. : prístup k informáciám o činnosti Družstva, získa právo uzatvoriť Zmluvu o spolupráci medzi Autorom/kou a Družstvom – viac v prílohe č.2). Viac informácií k členskému podielu nájdete v prílohe č.3).