Biografia

Biografia

Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. je slovenský literárny historik a kritik. Je absolventom Pedagogickej fakulty v Nitre, kde v rokoch 1987–1992 vyštudoval slovenskú literatúru a filozofiu. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu medzivojnovej literatúry, patrí k mienkotvorným kritikom súčasnej slovenskej prózy. V roku 2014 sa habilitoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Ako externý spolupracovník prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Pracoval ako redaktor v časopisoch Dotyky, Kultúrny život, RAK a od r. 2001 Slov. literatúra. Vydal: monografia Pavel Hrúz (2000), Prozaik Gejza Vámoš (2006), Hľadanie minulého času – kniha rozhovorov s Vladimírom Petríkom (2009), Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu, 2014). Je spoluautorom publikácií: Mladá tvorba (s P. Darovcom, 1996), Pohyb k nehybnosti (s V. Petríkom, 2018), Spisovateľ ako sociálna rola (2018), Kritická ročenka 2018 a 2019.