Biografia

Biografia

Viliam Klimáček (1958) je dramatik, básnik, prozaik, režisér, scenárista a herec divadla GUnaGU, autor kníh pre deti a mládež. Knižne debutoval v roku 1988 zbierkou básní Až po uši. Vo svojich dielach využíva avantgardné jazykové prostriedky, postupy poklesnutých žánrov, detský a študentský slang a slovné hry, paroduje tradičné náležitosti knihy (motto, doslov a i.), prevracia tradičné literárne motívy a biblické mýty naruby. Ocenenia: Prémia Literárneho fondu za rok 2007 za román Námestie kozmonautov.Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a pracoval ako anestéziológ v Bratislave. V roku 1992 zanechal svoje povolanie a profesionálne sa začal venovať divadlu. Je spoluzakladateľom, režisérom, scenáristom a hercom bratislavského divadla GUnaGU.