Mila Haugová

Knihy

Mila Haugová

S. Chrobáková Repar,
Kalligram
2002
  • Info
  • Ukážky
  • Recenzie

Život a dielo slovenskej poetky a prekladateľky Mily Haugovej z pera Stanislavy Chrobákovej - Repar, ktorá a svojej práci v úvode knihy píše:"Z teoretického hľadiska bola a zostáva pre mňa provokujúca najmä básnická reč Mily Haugovej s jej invariantou a súčasne mnohodimenzionálnou charakteristikou v rozpätí dvoch desaťročí a na priestore 13 básnických kníh. Nielenže nejde o reč klasicizujúcu, literárnu alebo monotónnu s jednoznačným významovým posolstvom. Naopak, Haugovej poézia, najmä vo svojej vyzretej podobe, ktorá sa spája s autorkinou tvorbou od začiatku 90. rokov, stojí na poznaní, že svet (básne) nemožno uzavrieť do výkladových schém a matíc, podrobiť naliehaniu jazykových stereotypov, ošúchaných frazeologizmov a lyrických klišé, báseň oddeliť od poetologických provokáci a výzev, ktoré dodnes pre tvorcov predstavuje avantgardná či postavantgardná etapa moderného umenia - až po súčasnú vlnu postmoderného neokonceptualizmu"...

Žiadne ukážky.

Žiadne recenzie.

Slovenka na kvadrát

Drewo & Srd, 2011
Ako sa ponoriť do seba samej v oku Iného, opustiť územie ženských monodrám, rozptýliť sa v ...

Existenciály I (Kniha rozhovorov s ...

Renesans, 2014
V knihe Existenciály I, ktorá nie náhodou vychádza dvadsaťpäť rokov po Novembri 1989, ...