Slovenský komplex

Knihy

Slovenský komplex

Ivana Zacharová,
Kalligram
2010
  • Info
  • Ukážky
  • Recenzie

Autor v publikácii rozoberá témy, ktoré z pohľadu súčasnej reality reflektujú otázky demokracie a slobody, národnej identity, národa a národnostných menšín v stredoeurópskom ale aj medzinárodnom kontexte vzťahov Slovákov a Maďarov, Slovenska a Maďarska, zatvorenej a otvorenej spoločnosti, ale aj mýtov, predsudkov a komplexov, ktoré ovplyvňujú vedomie slovenskej spoločnosti a visegrádsky priestor osobitne. Odpovede, či skôr pokusy o odpovede na tieto otázky sú výsledkom autorovho pohľadu a jeho skúseností z intelektuálneho, občianskeho, verejného i politického prostredia. Isto nie sú jediné či definitívne, možno iba čiastkové či nepresné, ale chcú problematizovať a ak sa dá, aj kultivovať nejednoduchý svet.

Žiadne ukážky.

Moje slovenské pochybnosti

Kalligram, 2004
V zbierke esejí, ktoré vznikali za posledných 10 rokov, Rudolf Chmel vyslovuje svoje "slovenské ...

Romantizmus v globalizme (Malé národy ...

Kalligram, 2009
Romantizmus v globalizme. Malé národy - veľké mýty. Zbierka esejí a článkov literárneho ...