Biografia

Biografia

Pavol Rankov (1964) je prozaik. Debutoval titulom S odstupom času (1995). Jeho diela boli preložené do mnohých jazykov. Získal Cenu Ivana Krasku (1995), cenu Premio Letterario Internazionale Jean Monnet (1997), cenu denníka SME v literárnej súťaži Poviedka 2001, cenu Európskej únie za literatúru (2009) a prémiu Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2011 za prózu Matky (2011). Vyštudoval knihovedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách pôsobil krátko ako metodik Slovenskej národnej knižnice v Martine a v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Od roku 1993 je odborným asistentom na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK. Žije v Bratislave.