Udalosti

Udalosti

Beseda v Obecnej knižnici v Haliči

06.06.2015 - 18:00
Halič

Beseda - Petržalka Miestna knižnica . na nábreží

19.06.2015 - 18:00
Tyrsovo nábrežie - pláž

Začiatok portálu Literat.sk

01.07.2015 - 08:00
Slovensko

Beseda v Literarnom klube v Šamoríne

11.11.2015 - 17:30
Šamorín - Mestská knižnica