Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (1922 - 1942)

Knihy

Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (1922 - 1942)

Michal Habaj,
VEDA
2014
  • Info
  • Ukážky
  • Recenzie

Publikácia prináša nový pohľad na jednu z kľúčových postáv slovenskej poézie 20. storočia. Sústreďuje sa na prvé obdobie básnickej tvorby Jána Smreka, ktorú skúma v dosiaľ opomínaných kontextoch a súvislostiach, s ohľadom na dobovo aktuálne estetické, filozofické a spirituálno-náboženské koncepcie. Tento pohľad umožnil presnejšie a adekvátnejšie literárnohistoricky ukotviť tvorbu Jána Smreka, nanovo a podstatným spôsobom zhodnotiť Smrekov prínos do slovenskej literatúry a určiť jeho rolu v kontexte modernej slovenskej poézie.

Žiadne ukážky.

Žiadne recenzie.

Korene neba (Básne z posledného ...

Drewo & Srd, 2000
Korene neba (Básne z posledného storočia). Dozvieme se, kde X vznikal, dozvieme se o jeho ...

Márnivé bubliny

Ars Poetica, 2010
Koncert poézie Márnivé bubliny predstavuje ojedinelé multižánrové spojenie poézie, ...