Biografia

Biografia

Michal Habaj (1974) je básnik a literárny vedec. Študoval na FF UK v Bratislave. Je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Debutom 80-967760-4-5 (1997) sa M. Habaj prihlásil k radikálne anestetickej poetike P. Macsovszkého (na obálke sa označil za Veľkého Epigóna), zároveň ním však vykročil aj vlastným smerom, keď sa sústredil na prienik poézie a popkultúry.Ocenenia:Poviedka ´96: cena En plus za poviedku Pokus o simuláciu,Poviedka ´97: Prémia za poviedku Z.Á.H.R.A.D.N.Í.K. a Poviedka ´01: Cena poroty za poviedku Bratislavská schíza. Je jedným zo spoluautorov experimentálneho básnického projektu Generator X: Hmlovina (1999) a Generator X_2: Nové kódexy (2013). Ako spoluautor sa zúčastnil na medzinárodnom projekte The European Constitution in Verse (Brusel, 2009). Jeho poézia bola zaradená do mnohých antológií a výberov.