Biografia

Biografia

Mária  Ferenčuhová (1975) je poetka, prekladateľka a filmová teoretička. Vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu, postgraduálne dejiny a teóriu filmu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a vedy o reči na École des hautes études en sciences sociales v Paríži. 
V súčasnosti prednáša dejiny a teóriu dokumentárneho filmu na FTF VŠMU. Je redaktorkou filmovo-teoretického časopisu KINO-IKON. Prekladá z francúzštiny (P. Virilio, A. Nothomb, P. Sollers, A. Robbe-Grillet, J. Echenoz, S. Becket, J. Rancière). Je autorkou troch zbierok poézie, Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008) a Ohrozený druh (2012). Je autorkou monografie o vzťahoch historikov a filmárov Odložený čas. Filmové pramene, historiografia, dokumentárny film (2009) a spoluautorkou a editorkou knihy Dokumentárny film v krajinách V4 (2014).