Biografia

Biografia

Ľubomír Feldek (1936) je prozaik, poet, scenárista, dramaturg. Debutoval zbierkou Jediný slaný domov. Získal ocenenia: Cena Ivana Krasku za debut Jediný slaný domov (1961), titul Zaslúžilý umelec (1979), Krištáľové krídlo – cena pre najvýznamnejšie osobnosti Slovenska (2008), Cena Nadácie Tatra banky za umenie (2010). Niektoré tituly boli preložené do cudzích jazykov. Študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave slovenský jazyk a literatúru. Od mája 1990 bol vedúcim redaktorom kultúrnej prílohy Ahoj, Európa denníka Verejnosť.