Šura

Knihy

Šura

Lenka Macsaliová,
PT Marenčin
2014
  • Info
  • Ukážky
  • Recenzie

Pod názvom Šura sa ukrýva debutová zbierka poviedok mladej autorky Kataríny Vargovej. Prináša poviedky, ktoré sú výrazne inšpirované autorkiným vlastným životom. Nie je to však len veselý život mladého človeka. Sú to prózy, ktoré bez ostychu pátrajú po hlbšom zmysle vlastného života, ktoré reflektujú detstvo i dospievanie v nestabilných rodinných pomeroch a neistých časoch deklarovaných istôt, sú to prózy, prostredníctvom ktorých sa Katarína Vargová snaží pochopiť plynutie času a života v celej jeho dĺžke – od narodenia až po smrť.

Žiadne ukážky.