Biografia

Biografia

Juraj Šebesta je prekladateľ, riaditeľ mestskej knižnice v Bratislave. Po absolvovaní Gymnázia na Vazovovej ulici v Bratislave (1982) vyštudoval estetiku a divadelnú vedu na Filozofickej fakulte UK a VŠMU v Bratislave (1988). Vystriedal rôzne zamestnania, pracoval na Ministerstve kultúry SR (1991 – 1994), v Slovenskom rozhlase (1998 – 1999), v Divadelnom ústave v Bratislave (1999 – 2005), prednášal na Divadelnej fakulte VŠMU.Ocenenia: Cena poroty v súťaži Poviedka 1996, Zlatý gunár – Cena Stana Radiča v kategórii Objav roka 2008, Kremnické gagy. Najlepšia kniha pre deti a mládež – zima 2008, Bibiana