Biografia

Biografia

Jana Juráňová (1957) je prozaička a dramatička. Vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako dramaturgička v trnavskom divadle,ako zástupkyňa šéfredaktora Slovenských pohľadov (1991 – 1993), komentátorka Slobodnej Európy, editorka viacerých knižných projektov atď. Roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačnýprojekt Aspekt. Jej knihy Orodovnice (2006), Žila som s Hviezdoslavom (2008), Lásky nebeské (2010) a Nevybavená záležitosť (2013) boli vo finále Anasoft litera.