Biografia

Biografia

Ján ŠTRASSER (1946) je básnik, autor literatúry pre deti, publicista a literárny vedec. V roku 1969 absolvoval odbor slovenčina – ruština na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje prvé diela uverejňoval od roku v časopisoch Mladá tvorba, Romboid, Smena alebo Slovenské pohľady, knižne debutoval v roku 1968 zbierkou básní Odriekanie. V rokoch 1969 – 1971 bol redaktorom časopisu Mladá tvorba, neskôr divadelným dramaturgom Poetickej scény (1972 – 1977), Vojenského umeleckého súboru a Štúdia S (1977 – 1987). V rokoch 1987 – 1990 pôsobil ako redaktor a do roku 1993 ako šéfredaktor Slovenských pohľadov. V rokoch 1993 – 1997 pôsobil v slobodnom povolaní, v rokoch 1997 – 2004 pracoval ako redaktor týždenníka Domino fórum. V súčasnosti opäť pôsobí v slobodnom povolaní. Žije v Bratislave.