Biografia

Biografia

Dušan Taragel je prozaik, scenárista a publicista. Debutoval knihou 14 rozprávok s čiernym humorom zo súčasného mestského života Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (1997). Pracoval ako strojník vo Vodárňach a kanalizáciách, ako hudobný redaktor Československého rozhlasu, v súčasnosti pracuje v reklamnej agentúre a externe vyučuje na Fakulte multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne.