Biografia

Biografia

Daniel Hevier (1955) je básnik, prozaik, esejista, dramatik, textár, literárny vedec a editor, známy najmä svojou tvorbou pre deti a mládež. Vyštudoval odbor estetika – slovenčina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Debutoval v roku 1974 zbierkou básní Motýlí kolotoč. Už počas štúdia začal pracovať ako redaktor literárnej redakcie Československého rozhlasu. V rokoch 1982 – 1989 bol profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní. Po roku 1989 sa stal šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. Od roku 1992 vedie vlastné vydavateľstvo Hevi, v ktorom vydal do dnešného dňa vyše 100 titulov. Je ženatý, má tri deti a žije v bratislavskej Petržalke. Príležitostne prednáša na vysokých školách a učí (VŠMU, FFUK).